logo

Bývajte zdravšie

Nič iné Vám kvalitu a zdravosť bývania neovplyvní v takej výraznej miere ako práve vetrací systém použitý vo Vašom dome.
info@rsrekuperacia.sk
0908 149 314

AQUACOMPLUS

AQUACOMPLUS je systém špičkového zemného výmenníka tepla na glykólovej báze. Výhodou systému nieje iba vysoká účinnosť, ale aj perfektné vyladené riadenie čerpadla pomocou viacerých čidiel, čím sa prevádzka stáva veľmi efektívnou.

Práve úspornosť prevádzky a voľba vhodného režimu je kľúčová vlastnosť kvôli dosahovaniu vysokej účinnosti = nízkej spotreby vynaloženej elektrickej energie. Krajina pôvodu zariadenia a sídlo výrobného závodu: Holandsko.

 

Glykólové zemné výmenníky tepla vyriešili najväčšie problémy klasických potrubných zemných registrov. V štandartnom zemnom registry prechádza nasávaný vzduch cez systém potrubí umiestnených pod zemou. Takto ohriaty respektíve ochladený vzduch je následne cez centrálnu jednotku distribuovaný do obývaného priestoru. Systém má niekoľko nevýhod: potrubie musí byť vyspádované, musí byť zatesnené, musí mať odvod kondenzátu ktorý tam vzniká, musí byť zatesnené proti radónu, musí mať nasávaciu šachtu a spôsobuje určitú tlakovú stratu. Všetky spomínané nevýhody sa prejavia hlavne v oblastiach s vlhkejším podložím, prípadne možnosťou zamokrenia podložia spodnou vodou v niektorom ročnom období.

Vzhľadom na tieto nevýhody bol vyvinutý systém zemného výmenníka Aquacom, ktorý má pod zemou umiestnené potrubie v ktorom prúdi kvapalina na báze glykolu, tá prechádza výmennikom tepla a cez ten istý výmenník iba prejde vzduch určený na vetranie objektu. Výhodou je, že vzduch vlastne vôbec nepríde do kontaktu s potrubím pod zemou a tým sú eliminované všetky spomínané nevýhody a riziká. Samozrejme je tento systém vybavený automatickou reguláciou, ktorá sleduje potrebu činnosti a tým vysoko efektívne reguluje dodávku energie na prácu výmenníka (čerpadlo dodáva iba toľko tepla/chladu koľko je potrebné a iba v tom čase kedy to aj je potrebné).

Špecifikácia zariadení AQUACOMPLUS

 

 • čerstvý vzduch neprúdi potrubím pod zemou (hygienickejšie riešenie)
 • žiadne riziko kontaktu s kondenzátom respektíve vniknutou spodnou vodou
 • takmer žiadna tlaková strata
 • bezúdržbové riešenie, žiadna nasávacia ani odpadová šachta
 • nieje nutnosť presného spádovania potrubia pod zemou
 • vysoko odolné potrubie, môže byť aj pod zaťažovanými plochami, základmi, parkoviskom…
 • presný riadiaci sysém dodávajúci energiu iba v potrebnom množstve a čase
 • žiadne poškodenie ani v prípade zatopenia potrubia, vysoká spodná voda je prakticky výhodou

Produkty radu AQUACOMPLUS

 

AQUACOM I.

Zariadenie vo forme komponentov, výmenník + čerpadlová zostava + RJ + expanzomat.

 

AQUACOMPLUS 

Zariadenie ALL in ONE, v jednej skrini všetko komplet.

Parametre výkonu a tlaková strata

 

Prietok vzduchu a účinnosť pri danej teplote:

Aquacomplus výkonové parametre

 

Tlaková strata pri definovanom prietoku:

Prepočet PE potrubia do zeme a potrebného množstva náplne

Na stiahnutie

 

Návod na obsluhu a inštalačná príručka zariadenia AQUACOMPLUS
 infoletak original

Rozmery a špecifikácia výstupov
 Technický výkres pre projektantov v DWG formáte

Aktuálny katalóg a cenník výrobkov COMAIR
 Príručka ako dobre vybrať vetrací systém

*návody sú dodávané v printovej podobe k zariadeniu

Skúsenosti so zariadením z praxe

 

Zariadenie AQUACOMPLUS osadené do systému riadeného vetrania pred rekuperačnú jednotku má najcitelnejší efekt v letných horúčavách. Zimný predohrev človek výrazne nepocíti, aj keď efekt je rovnako výrazný. V lete pri ohrievaní vonkajšieho vzduchu dokáže Aquacomplus udržať v dome prijateľnú teplotu – v praxi napríklad inštalácia v Bratislave, v kombinácií s centrálou HRUC-E 380 sa teplota interiéru v prípade aktívneho AQUACOMPLUS nedostala počas celého leta nad hodnotu 22,6°C. V prípade deaktivácie systému teplota postupne stúpla až na 26°C. V prípade vonkajšej teploty 30,4°C je do interiéru privádzaný vzduch o teplote 20,2°C. Toto všetko pri minimálnej spotrebe elektrickej energie (iba 8W základný režim). V zemi sú uložené PE potrubia priemeru 40mm. Uvedené teploty boli merané jedným bežným teplomerom, bez kalibrácie.

Systémy AQUACOMPLUS sú zinštalované na viacerých miestach po celom Slovensku, čo sa týka výnimočnejších inštalácií, jedna veľmi zaujímavá je v historickom Hoteli Hviezdoslav na námestí v Kežmarku. Jedná sa o dva zariadenia AQUACOMPLUS využívané na dochladzovanie vzduchu do hosťovských izieb. Celá inštalácia bola kompletne postavená na rozvode COMAIR Uniflexplus kde sa dokonale využili jeho flexibilné (malá výška rozvodu, rôzne možnosti vyústení) aj užitkové (zvukoizolačné, nepresluchové) vlastnosti. Základom systému vetrania hotela sú viaceré centrály HRUC-E 520 s automatickým riadením. Celá inštalácia je napriek mnohým komplikáciám (historické klenby, kamenné múry) urobená úplne skryte pred očami hotelových hostí.

Zariadenie nie je osadené ani ohrevnou špirálou ani kompresorom alebo výparníkom, pretože zohrieva a chladí vzduch iba pomocou tepla získaného zo zemského plášťa. V hĺbke pod 1m je teplota zeme stabilná počas celého roka (môže sa meniť v okolí výmenníka počas roka podľa fázy nabitia/vybitia výmenníka).

Záruka a servis

 

Na zemné výmenníky tepla AQUACOM výrobca poskytuje štandartnú záručnú lehotu 2 roky. K dispozícií je program rozšírenia záruky na 5 rokov SERVIS+. Zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis výrobkov COMAIR. Zároveň riešime distribúciu náhradných dielov, filtrov a ostatného súvisiaceho materiálu.

 

Program SERVIS+
Program SERVIS+ je určený klientovi, ktorý má záujem o rozšírenie záruky na svoje zariadenie zo štandartných 2 rokov až na 5 rokov. Podmienky programu SERVIS+:

 • aktivovať program SERVIS+ do 11 mesiacov od kúpy Vášho zariadenia
 • každých 12 mesiacov vykonaná servisná prehliadka autorizovaným technikom (kontrola zariadenia, filtrov, funkčnosti)*

* v cene prehliadky SERVIS+ je aj sada filtrov + výmena filtrov

 

Záručné podmienky

 • konfigurácia/spustenie zariadenia prevedené autorizovanou osobou/organizáciou
 • napájanie jednotky štandartným sieťovým napätím 230V/50Hz
 • v priestore montáže musí byť teplota nad +5°Celzia, poškodenia spôsobené okolitým mrazom záruka nekryje
 • na mieste inštalácie musí byť riešený odvod kondenzátu (napr. pripojená hadica vyvedená do odpadu)
Konzultácia

Riešenie rekuperácie prekonzultujeme priamo u vás na dome.

Návrh

Priamo na mieru vám vypracujeme návrh rekuperácie.

Inštalácia

Naši zamestnanci vám kompletne nainštalujú celý systém rekuperácie.

Zdravé bývanie

Bývajte v zdravom dome vďaka novej rekuperácii.