logo

Bývajte zdravšie

Nič iné Vám kvalitu a zdravosť bývania neovplyvní v takej výraznej miere ako práve vetrací systém použitý vo Vašom dome.
info@rsrekuperacia.sk
0908 149 314

Otázky a odpovede

Pripravili sme pre Vás odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa riadeného vetrania s rekuperáciou tepla.

Prečo by som mal mať vetrací systém?

V prvom rade zo zdravotného hľadiska. Výrazna úspora prevádzkových nákladov je až sekundárnym, aj keď dosť výrazným efektom a časť ľudí si chce systém zriadiť práve kvôli nemu.

Aký vplyv má riadené vetranie na zdravú klímu a bývanie?

Veľmi výrazný. Na to ako zdravé bude Vaše obydlie má vetrací systém výrazne najväčší vplyv. Žiaden iný systém Vám kvalitu a “zdravosť” bývania neovplyvní v takej miere ako práve vetrací systém.

Môžem mať v takom dome krb alebo kachľovú pec?

Áno. V prípade inštalácie krbu alebo akumulačnej pece je nutné riešiť prívod vzduchu na spaľovanie z exteriéru. Každý dobrý krbový majster Vám doporučí iba takéto riešenie. Zároveň je tu možnosť nadefinovania mierneho pretlaku na 3. výkonovom stupni jednotky kvôli lepšiemu rozpaľovaniu ohňa v krbe.

Akú účinnosť má rekuperácia tepla?

Kvalitné centrály osadené protiprúdovým výmenníkom tepla majú účinnosť vyššiu ako 90%

Akú spotrebu elektrickej energie má vetrací systém?

Centrály Comair majú spotrebu na prvom (najpoužívanejšom) výkonovom stupni 13W, čo zodpovedá pri celoročnej nepretržitej prevádzke 24h denne ročným nákladom na elektrickú energiu cca 30Eur. To je dané využitím špičkových jednosmerných motorov a premyslenému riadeniu výkonu.

Koľko energie ušetrím oproti klasickému vetraniu?

Objektívne ťažko zodpovedateľné, pretože každý užívateľ je zvyknutý vetrať viac alebo menej, avšak pri požiadavke z hľadiska hygienických noriem sa v objektoch na bývanie vetraním stráca cca 40% energie na vykurovanie. Subjektívne je práve toto orientačná hodnota na výpočet návratnosti systému.

Potrebujem ku Vášmu vetraniu zemný výmenník tepla alebo predohrev vzduchu?

NIE. Vzhľadom na vysokoúčinný systém rekuperácie tepla si jednotka nevyžaduje ani zemný výmenník tepla ani ohrevnú špirálu. Referenčný systém máme v nepretržitej prevádzke vo výrazne chladnom podtatranskom regióne, kde bez akýchkoľvek problémov funguje, bez diskomfortu, zamŕzania a podobne. Samozrejme zemný výmenník máme vo svojom portfóliu produktov, a jeho úlohou je výrazné zlepšenie efektivity systému v zime ako aj možnosť “najzdravšej” možnej formy klimatizácie v letnom období. Koeficient získavania energie nášho zemného výmenníka je až 1:200, pri spotrebe 8W elektrickej energie.

Aký veľký je rozdiel v účinnosti výmenníka vetrania Comair a bežného krížového výmenníka?

Bežné krížové výmenníky dosahujú účinnosť cca 50-60%, výmenniky Comair majú v skúšobniach certifikovanú účinnosť získavania energie >90%.

Prečo je výhodnejší systém ventilačných rozvodov Comair Uniflexplus oproti kovovému rozvodu?

V prvom rade je systém Comair Uniflexplus vyvinutý špeciálne pre obývané priestory – z čoho plynie, že je najtichší, bez presluchov medzi miestnosťami a bez pazvukov z rozvodu vzduchu. Zároveň je certifikovaný na úplnú zdravotnú nezávadnosť a má vnútornú vrstvu s antibakteriálnymi a antistatickými vlastnosťami. Všetky prvky sú aerodynamicky tvarované za účelom eliminácie hluku a optimalizácie prúdenia bez narážania na akékoľvek hrany. Tesnosť spojov je garantovaná patentovaným systémom klik spoja s gumo-penovým tesnením, čím vzniká mechanický zaistený pevný spoj bez použitia akejkoľvek rizikovej pásky. Zároveň je absolútnym vylúčením kovových prvkov garantovaná neprítomnosť korózie v rozvode aj po mnohých rokoch a tým eliminované riziko prežívania baktérií a zachytávania sa nečistôt.

Obsahuje jednotka filtre vzduchu?

Áno, štandartne je jednotka dodávaná s filtramy triedy G4 na vstupe aj výstupe z jednotky. Samozrejme je možné osadiť aj “hustejšie” filtre triedy F5 respektíve EU7 s prihliadnutím na skrátenie intervalu čistenia/výmeny filtra.

Je možné k jednotke pripojiť čidla vlhkosti alebo kvality ovzdušia?

Áno, jednotky HRUC sú vybavené vstupom na externé ovplyvňovanie stupňa výkonu, je možné pripojiť čidlo vlhkosti, čidlo kvality ovzdušia, prípadne aktivovať vyšší výkonový stupeň externým spínačom napríklad cez osvetlenie miestnosti, diaľkové ovládanie alebo signálom z inteligentnej elektroinštalácie. Zároveň je možnosť objednania DOMO riadenia, pomocou ktorého je možné plne externe riadiť všetky výkonové stupne – napríklad cez inteligentný systém riadenia celého domu.

Je možné aj spätné získavanie vlhkosti v zime?

V našich centrálach sú odsávaný a privádzaný vzduch z hygienických dôvodov úplne oddelené prostredníctvom hliníkového výmenníka. Preto nedochádza k výmene vlhkosti. Na trhu existujú centrály s výmenníkom z materiálov podobných lisovanému papieru, ktoré údajne umožňujú spätné získavanie vlhkosti. V princípe je však v zime všeobecne suchý vzduch aj vonku aj vnútri (vlhkosť je vo forme snehu na zemi), preto aj papierový alebo iný “presiakavý” výmenník bude mať len minimálnu účinnosť získavania vlhkosti (v čase mínusových teplôt a namŕzania vzduchu žiadnu) a pravdepodobne výrazne nižšiu životnosť. Takéto výmenníky môžu fungovať v tropických oblastiach kde je problém opačný – vysoká vlhkosť v exteriéroch.

Je možné jednotku výkonovo prispôsobiť môjmu domu a mojím požiadavkám?

Áno, jednotky Comair obsahujú jednosmerné motory a ich modulované riadenie umožňuje definovať na každom stupni výkon ventilátorov, osobitne pre prívodný a odsávací v krokoch po 1% bode celkového výkonu. V praxi to znamená, že dokážeme výkon jednotky na jednotlivých výkonových stupňoch doslova “ušiť” na daný objekt a potreby prevetrávania.

Existuje možnosť zmerať kvalitu vzduchu a podľa toho si upraviť vetrací harmonogram?

Áno, samozrejme. Naši zákazníci majú možnosť zapožičania si meracieho prístroja na hladinu CO2. Na základe nameraných hodnôt si následne môžete upraviť režim jednotlivých výkonových stupňov.

Čítal som materiál o takzvanej aktívnej rekuperácií, máte aj takú?

Aktívna rekuperácia je marketingový názov pre tepelné čerpadlo zabudované do vetracieho systému. Samotná rekuperácia je o spätnom získavaní energie z odpadového vzduchu, preto dané zariadenie ani nedáva úplne zmysel ako “rekuperátor” ak daným systémom chcete vetrať a nie vykurovať objekt. V princípe kvôli zachovaniu efektivity fungovania doporučujeme oddeliť systém vetrania a vykurovania priestorov, nakoľko nikdy nieje rovnaká potreba vykurovať a vetrať (účinnosť systémov, optimálny potrebný výkon vetrania a optimálny výkon vykurovania v reálnom čase nikdy nieje rovnaký, pri kombinácií dochádza k stavom kedy jeden systém zbytočne “ťahá” do výkonu ten druhý).

V našom portfóliu máme vetrací systém s tepelným čerpadlom, ktoré slúži na dohrev TÚV z tepla odpadového vzduchu, ale je to určené pre objekty s nemožnosťou osadenia klasického systému vetrania s rekuperáciou tepla.

Ako je definovaný výkon jednotky?

Všetky uvádzané parametre sú pri tlaku 150Pa, a sú na taký tlak certifikované podľa EÚ noriem, na trhu sú jednotky u ktorých výkon uvádzajú pri tlaku nižšom, čo skresľuje porovnávanie a znamená, že daná centrála by mala pri nominálnom tlaku podstatne nižší výkon.

Našiel som rovnaké, ale lacnejšie potrubia na internete. Dodávajú identické potrubia aj iné firmy?

Firma Comair dodáva systémy a potrubia priemeru 50, 63, 75 a 90 mm s certifikovanými antibakteriálnymi vlastnosťami. Na trhu sú už dostupné potrubia o podobných priemeroch, spravidla bez certifikácie a identifikácie pôvodu. Firma Comair žiadnej inej značke potrubia nedodáva a často sa jedná o napodobeniny alebo potrubia určené pôvodne na iný účel (vedenie káblov, odpadové hadice). Originálne potrubia Comair sú jasne označené výrobcom vo viacerých jazykoch, parametrami,  dátumom výroby, certifikáciou a štítkom.

Ako dlho firma Comair vyrába vetracie systémy?

COMAIR je Holandská spoločnosť s viac ako 40 ročnou tradíciou vo výrobe komponentov vetracích systémov, centrál, riadiacich systémov, zemných výmenníkov tepla a profesionálnych centrál s vysokým výkonom určených pre veľké objekty.

Je možnosť rozšírenia záruky na dodávané zariadenia?

Áno, existuje program SERVIS+, ktorý je rozšírením štandartnej 2 ročnej záruky na 5 rokov. Podmienky programu nájdete v časti záruka.

Konzultácia

Riešenie rekuperácie prekonzultujeme priamo u vás na dome.

Návrh

Priamo na mieru vám vypracujeme návrh rekuperácie.

Inštalácia

Naši zamestnanci vám kompletne nainštalujú celý systém rekuperácie.

Zdravé bývanie

Bývajte v zdravom dome vďaka novej rekuperácii.